معدن طلای زرشوران

موضوع قرارداد
ماشین آلات
ردیفنام دستگاهمدل
1بلدوزر کوماتسوD 155 A - 2
2بلدوزر کوماتسوD 155 A - 2
3دریل واگن هیدرولیکیSWDE 200
4دریل واگن هیدرولیکیSWDE 165
5دامپتراک کوماتسوHD 325 - 6
6دامپتراک کوماتسوHD 325 - 6
7دامپتراک کوماتسوHD 325 - 6
8دامپتراک کوماتسوHD 325 - 6
9دامپتراک کوماتسوHD 325 - 6
10دامپتراک کوماتسوHD 325 - 6
11بیل مکانیکی کوماتسوPC 800 - 7
12بیل مکانیکی کوماتسوPC 800 - 7
13بیل هیدرولیکی چرخ زنجیریSWE 210
14لیفتراک کوماتسو1989
15گریدرGD 705 A - 4
فهرست