معدن سرب و روی انگوران

موضوع قرارداد

عملیات حفاری ، دپو، بارگیری ، حمل سنگ باطله و مواد معدنی

ماشین آلات
ردیفنام دستگاهمدل
1لودر نیوهلندW 270 B
2بلدوزر کوماتسوD 155 A - 2
3بلدوزر کوماتسوD 155 A - 2
4بلدوزر کوماتسوD 155 A - 2
5بلدوزر کوماتسوD 155 A - 2
6دریل واگن هیدرولیکیSWDE 120
7دامپتراک کوماتسوHD 465 - 7R
8دامپتراک کوماتسوHD 465 - 7R
9دامپتراک کوماتسوHD 465 - 7R
10دامپتراک کوماتسوHD 465 - 7R
11دامپتراک کوماتسوHD 465 - 7R
12بیل مکانیکی نیوهلندE 485 B
13بیل هیدرولیکی چرخ زنجیریSWE - 470
14بیل مکانیکیPC 1250 - 8
15بیل هیدرولیکی چرخ زنجیریSWE 210
16بیل مکانیکی1250
17لیفتراک هیونداییHDF - 70 III
18گریدر کوماتسوGD 705 A - 4
keyboard_arrow_up