رتبه بندی

شرکت دارای گواهینامه های مشروح زیر میباشد :

۱- گواهینامه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر صلاحیت انجام امور پیمانکاری به شرح زیر :

الف) پایه یک رشته کاوش های زمینی

ب ) پایه یک رشته صنعت و معدن

ج ) پایه پنج رشته راه و ترابری

۲- گواهینامه رتبه سیمین یک ستاره از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران

keyboard_arrow_up