نقل و انتقال سهام

درخواست فروش سهام

اشخاصی که متقاضی فروش سهام خود میباشند با توجه به رعایت مقررات اساسنامه شرکت میتوانند مشخصات خود را از قبیل نام و نام خانوادگی ، شماره سهامدار ، تعداد سهام ، قیمت پیشنهادی و تلفن تماس را از طریق فرم زیر اعلام نموده تا نسبت به نمایش تقاضای آنها در صفحه معاملات سهام اقدام گردد . شایان ذکر است در صورتی که مشخصات ارسالی از طرف فروشندگان ناقص باشد شرکت از درج آن درخواست معذور است و مشخصات وارد شده بعد از سه ماه فاقد اعتبار می باشند.

توجه : مدت زمان نمایش درخواست فروش ازتاریخ درج در سایت، بمدت ۹۰ روزمیباشد وپس از آن درخواست ازسایت حذف خواهدشد.

فرم پیشنهاد فروش سهام

نقل و انتقال سهام
به موجب ماده ۹ اساسنامه شرکت ” انتقال سهام با نام پس از موافقت هیات مدیره بایستی در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء نماید . در موردی که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است ، هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهام در دفتر ثبت سهام قید و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او خواهد رسید . تملک هر یک از سهام شرکت متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است .

تاریخ ارسال درخواستتعداد سهامقیمت سهام (ریال)

هیچ ورودی مطابق با درخواست شما وجود ندارد.

تاریخ ارسال درخواستتعداد سهامقیمت سهام (ریال)
keyboard_arrow_up