شرکت‌های سرمایه پذیر

ردیفنام شرکت هامبلغ سرمایه گذاری سال 97مبلغ سرمایه گذاری سال 98تعداد سهام سال 98درصد مشارکت سال 98مبلغ کل سرمایه شرکت ها سال 99
1شرکت معدنجو27.732.612.21027.732.612.2106.078.22430.69198.000.000.000
2شرکت باریت فلات ایران23.986.717.66423.986.717.66465.254.04847.46137.500.000.000
3شرکت صنعتی و معدنی سیمین ران نیک13.523.450.00013.523.450.00026.650.00020.5130.000.000.000
4شرکت توسعه معادن پارس بهمن فرامرز11.226.038.23611.226.038.2363.296.13345.7872.000.000.000
5شرکت تعاونی معدنی فراروی3.000.000.0003.000.000.0001.300.0002065.000.000.000
6شرکت معدنی مهرآجین2.574.290.0002.574.290.000500.12318.1227.600.000.000
7شرکت تولید پودر انارک5.382.974.7765.382.974.7769.099.9321465.000.000.000
8شرکت تهیه و تولیدی مواد نسوز کشور1.956.591.0001.956.591.0008.545.0762.14400.000.000.000
9شرکت تعاونی معدنی آذین921.040.000921.040.00091.47030.493.000.000.000
10شرکت معدنی مواد نسوزبیرجند321.486.000321.486.0001.113.9531.4676.230.000.000
11شرکت آذر آجین304.900.000304.900.00030.49027.721.100.000.000
12شرکت مواد معدنی نسوز سمیرم 128.160.000128.160.00050.4650.863.000.000.000
13شرکت فصلنامه سنگ750.000750.000157.510.000.000
14شرکت توسعه معادن پارس بهمن فرامرز
(پیش پرداخت خرید سهم )
-36.000.000---
جمع91.059.009.88691.095.009.886
فهرست