شرکت‌های سرمایه پذیر

ردیفنام شرکت هاتعداد سهام 1401درصد مشارکت سال 1401مبلغ کل سرمایه شرکت‌ها سال 1401
1شرکت معدنجو (سهامی خاص)24,558,48030/70800,000,000,000
2شرکت باریت فلات ایران143,511,17847/46302,400,000,000
3شرکت صنعتی و معدنی سیمین ران نیک (سهامی خاص)94,059,00024/1177390,000,000,000
4شرکت توسعه معادن پارس بهمن فرامرز (سهامی خاص)7,910,78445/78172,800,000,000
5شرکت تعاونی معدنی فراروی3,120,00020156,000,000,000
6شرکت معدنی مهرآجین (سهامی خاص)851,08420/5641,400,000,000
7شرکت تولید پودر انارک (سهامی خاص)17,639,86814126,000,000,000
8شرکت تهیه و تولیدی مواد نسوز کشور (سهامی خاص)59,815,5322/142,800,000,000,000
9شرکت تعاونی معدنی آذین101,970343,000,000,000
10شرکت معدنی مواد نسوزبیرجند7,014,2681/46480,000,000,000
11شرکت آذر آجین (سهامی خاص)33,99030/91,100,000,000
12شرکت مواد معدنی نسوز سمیرم 480,6320/8600,000,000,000
13شرکت فصلنامه سنگ (سهامی خاص)157/510,000,000
14شرکت معدنی سنگ آهک رستاک ساوه499,999,70099/999500,000,000,000
15شرکت کارآفرینان سیمان سفید فرداد ساوه (سهامی خاص)528,130,00024/6042,146,516,000,000
16شرکت صنعتی معدنی فراز مهر آرتین234,290,00033/5700,000,000,000
17شرکت کارآفرینان اسکان ایرانیان200,0006/253,200,000,000
keyboard_arrow_up