وضعیت سرمایه و سهام

سرمایه شرکت در بهمن ماه ۱۳۷۲ مبلغ ۲,۳۴۵ میلیون ریال بوده و از تاریخ  تأسیس تاکنون از محل آورده نقدی و سود انباشته ، در نهایت به مبلغ ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است ، سرمایه فعلی شرکت منقسم به ۹۰۰ میلیون سهم یکهزار ریالی با نام می باشد .

نوع سهامدارانبهمن ماه 1372تیرماه 1401
سرمايه- ريالدرصد سرمايهتعداد سهامدارانسرمايه- ريالدرصد سرمايهتعداد سهامداران
اشخاص حقيقي1,641,500,00070781819,660,172,00091/13793
اشخاص حقوقي703,500,00030880,339,828,0008/91
جمع2,345,000,000100789900,000,000,0001003794
keyboard_arrow_up