معدن آهک سیمان تهران

موضوع قرارداد

عملیات استخراج و بارگیری و حمل شامل دپو و بارگیری مقدار ۳۱۲۰۰۰۰ تن سنگ آهک از معدن ۴،۳،۲ بی بی شهر بانو و حمل و تخلیه در محل آسیابهای سنگ مجتمع صنعتی سیمان

عملیات توسعه ، آماده سازی ، احداث جبهه کار ، استخراج ، بارگیری و حمل ۳۸۰۰۰۰۰ تن سنگ آهک ( ماهیانه ۱۵۸۳۳۳ تن ) از معادن مسگر آباد و حمل و تخلیه آنها در سنگ سکن شهدا و یا سنگ شکنهای کارخانه

عملیات استخراج و بارگیری و حمل شامل دپو و بارگیری مقدار ۷۵۰۰۰۰ تن سنگ آهک از معدن ۴/۳ بی بی شهر بانو و حمل و تخلیه در محل دپوهای باطله

عملیات استخراج و بارگیری و حمل شامل دپو و بارگیری مقدار ۶۰۰۰۰۰ تن سنگ آهک از معدن ۴/۲۰ بی بی شهر بانو و حمل و تخلیه در محل دپوهای باطله

عملیات توسعه ، آماده سازی ، احداث جبهه کار ، استخراج و بارگیری و حمل ماهیانه مقدار ۵۰۰۰۰ تن سنگ آهک از معدن لپه زنک و تخلیه در سنگ شکن های موجود در مجتمع صنعتی سیمان تهران واقع در غنی آباد شهر ری

اجرای عملیات استخراج ماهیانه ۱۰/۰۰۰ تن باطله در حین استخراج

ماشین آلات
ردیفنام دستگاهمدل
1لودر کوماتسوWA 470 - 1
2لودر کوماتسوWA 480 - 3
3لودر کوماتسوWA 470 - 3
4لودر کوماتسوWA 470 - 3
5لودر کوماتسوWA 470 - 3
6لودر کوماتسوWA 470 - 3
7لودر چرخ لاستیکیCE - 958
8لودر کوماتسوWA 470 H
9لودر کوماتسوWA 500 - 1
10لودر هپکو WA 470 - 3
11لودر کوماتسوWA 500
12بلدوزر کوماتسوD 155 A - 2
13بلدوزر کاترپیلارD8 N
14دریل واگن تامراکDHA 500 S
15دریل واگن تامراکDHA 500
16دریل واگن تامراکCHA 1100 C
17دریل واگن تامراکCHA 1100 C
18دریل واگن تامراکDINO 500
19دریل واگن تامراکDINO 560
20دریل واگنSD 1000
21دریل واگن تامراکرنجر 500-2
22دریل اطلس کوپکوRAK L - 6
23دریل واگن هیوشرهیوشر آلمان
24دریل واگن هیدرولیکیSWDE 120
25بیل مکانیکی زوم لاینZE 230 E
26بیل مکانیکی زوم لاینZE 23 E
27بیل مکانیکی چرخ زنجیریSWE - 470
28بیل هیدرولیکی چرخ زنجیریSWE 360 LC
29بیل هیدرولیکی چرخ زنجیریSWE 360 LC
30غلطکHC 100 C
31گریدرCLG 418
32گریدر6H-722
keyboard_arrow_up