اهم فعالیت‌ها و عملیات اجرایی شرکت

قراردادهای تولید و فروش مواد معدنی (سالیانه)

 • قرارداد با شرکتهای سپیدپودر ، به پودر، نوین پودر، پکدپودر، آهک شکفته از سال ۱۳۷۶ تاکنون معادل ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تن استخراج و فروش معدن ویدر متعلق به شرکت ندای رهاوی انجام شده است .
 • قرارداد با شرکت تولید کربنات سدیم سمنان و نمک سمنان طی سال ۱۳۹۷ تاکنون معادل ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تن استخراج و فروش از معدن انجام گردیده است
 • قرارداد از سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۸۷با شرکت آهن آجین درمجتمع مس میدوک به حجم ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ مترمکعب
 • قرارداد از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۸۹با شرکت آهن آجین درعملیات سد باطله در مجتمع مس سرچشمه به حجم ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ مترمکعب
 • قرارداد دست دوم با شرکت آهن آجین طی یکسال در پروژه آهن میشدوان به حجم ۴۵۰٫۰۰۰ مترمکعب
 • قرارداد سالیانه با شرکت آهن آجین از سال ۱۳۸۷تا کنون در مجتمع مس سونگون به حجم ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ مترمکعب
 • قرارداد دست دوم با شرکت آهن آجین از سال ۱۳۸۹ تا کنون در پروژه انگوران به حجم ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ مترمکعب
 • قرارداد با شرکت آهن آجین از سال ۱۳۹۷ تا کنون در پروژه زرشوران به حجم ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ مترمکعب

قرارداد با تولید کنندگان سیمان

 • سیمان کردستان : تامین سنگ آهک به میزان ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تن از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸
 • سیمان سفید ساوه : تامین سنگ آهک به میزان بیش از ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تن از سال ۱۳۷۵ تاکنون
 • سیمان خاکستری : تامین سنگ آهک به میزان ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ تن و مارن به میزان ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تن از سال ۱۳۸۵ تا سال۱۳۹۰
 • سیمان تهران : استخراج باطله و سنگ آهک درقراردادهای متفاوت از جبهه های معدنی بی بی شهربانو، مسگرآباد، (باطله و مواد معدنی ) جمعا به میزان ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تن از سال ۱۳۸۸ تا کنون
 • سیمان فیروزکوه : تامین سنگ آهک و مارن به میزان تقریبی ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ تن از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۷ به غیر از سال ۱۳۸۹
 • سیمان زرین : تامین سنگ آهک به میزان ۷۰۰٫۰۰۰ تن از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰
 • سیمان خوی : تامین سنگ آهک به میزان ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تن درسال۱۳۸۹
 • سیمان آبیک : تامین سنگ آهک به میزان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تن درسال ۱۳۹۸-۱۴۰۰ و کماکان ادامه دارد.
keyboard_arrow_up